ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας είναι να προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς  φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και  του πολιτισμού.

Να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγμάτωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών  προγραμμάτων.

                    Στόχοι της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Ελασσόνας

  • ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και κάθε είδους σχετικής μορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας
  • ενημέρωση του κοινού της σε όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά
  • οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης
  • πραγματοποίηση  εκθέσεων, διαλέξεων, συνεδρίων
  • πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με  τους τοπικούς φορείς με σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας, της ψυχαγωγίας  και της καινοτομίας
  • ενημέρωση του κοινού της σε θέματα που αφορούν τις επιστημονικές ανακαλύψεις και τις καινοτομίες
  • ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης  όλων των βαθμίδων
  • παροχή ειδικών υπηρεσιών και υλικού σε άτομα με αναπηρία
  • συνεχής διερεύνηση των αναγκών των χρηστών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους
  • συγκέντρωση και συγκρότηση ειδικών συλλογών

© 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ