ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας είναι να προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς  φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και  του πολιτισμού. Να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγμάτωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών  προγραμμάτων.

                    Στόχοι της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Ελασσόνας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας αναπτύσσει δραστηριότητες έτσι ώστε να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

  • ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και κάθε είδους σχετικής μορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας,
  • πραγματοποίηση  εκθέσεων, διαλέξεων, συνεδρίων,
  • πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγράμματων σε συνεργασία με  τους τοπικούς φορείς με σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας, της ψυχαγωγίας  και της καινοτομίας,
  •  ενημέρωση του κοινού της σε όλα τα θέματα που αφορούν στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά,
  • συνεχή διερεύνηση των αναγκών των χρηστών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους,
  • ενημέρωση  του κοινού της σε θέματα που αφορούν στις επιστημονικές ανακαλύψεις και στις καινοτομίες,
  • ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης  όλων των βαθμίδων,
  • παροχή ειδικών υπηρεσιών και υλικού σε άτομα με αναπηρία,
  • συγκέντρωση και συγκρότηση ειδικών συλλογών,  και
  •  οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης.

© 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ