ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Η Κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών Δανεισμού.

  • Είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα.
  • Εκδίδεται  μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου  η οποία συμπληρώνεται στη Βιβλιοθήκη με την επίδειξη της  αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και παραλαμβάνεται την ίδια στιγμή. 
  • Για τα παιδιά και τους νέους που  δεν διαθέτουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας η κάρτα μέλους  εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση  του γονέα ή του κηδεμόνα.
  • Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας και στον αριθμό τηλεφώνου πρέπει να αναφέρεται στη γραμματεία Δανεισμού έτσι ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενημερώσεις στο αυτοματοποιημένο αρχείο μελών που τηρεί η Βιβλιοθήκη.
  • Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους, η Γραμματεία Δανεισμού θα προβεί στην αντικατάστασή της.

Επόμενο Άρθρο

Προηγούμενο Άρθρο

© 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ