ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας ακολουθούμε οργανωμένο δανειστικό σύστημα που στηρίζεται στην ύπαρξη αυτοματοποιημένου αρχείου δανειζομένων μελών υποστηριζόμενο από το koha.
Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες της  Βιβλιοθήκης, αφού πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους και παραλάβουν την κάρτα μέλους από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. 

 Όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα να δανειστούν μέχρι δύο (2) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες με δικαίωμα μίας (1) ανανέωσης.

Προηγούμενο Άρθρο

© 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ